Kat malik ve sakinlerinden ödemesini aksatanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması, ortak alanlara ilişkin doğabilecek hukuki sorunlara ve mimari projeye aykırı uygulamalar olması halinde gerekli müdahalenin yapılması, site çalışanlarına ilişkin konularda doğabilecek hukuki ihtilafların takibi vb gibi konularda değerli kat malik ve sakinlerinin yaşam alanlarındaki huzuru sağlamak adına bu konulardaki yasal takiplerin başlatılarak sonuçlandırılması işlemleri ile genel olarak Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye yüklediği tüm hukuki işlemler site yönetiminden herhangi bir vekalet ücreti alınmaksızın şirketimiz hukukçuları tarafından yerine getirilmektedir.

Yüzünü geleceğe dönen ve gelişip değişen yaşantımıza uyum sağlayan hizmet anlayışı, ayrıca sizlerden aldığımız geri dönüş ve talepler ile hizmetlerimiz her geçen gün yenileniyor, çeşitleniyor ve hayata daha çok değer katıyor…

 

WhatsApp chat